COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

 

 

                                   Anunt concurs angajare

 

 

 

                                   Anunt de achizitie publica                                     

 

 

                              Anunt concurs personal contractual

 

 

                                       Anunt dezbatere publica

 

                                           

                                       Anunt dezbatere publica

 

 

 

 

Stimati cetateni,

Va aducem la cunostinta ca  incepand cu luna decembrie 2017 , Crucea Rosie Calarasi demareaza cursurile de :
- baby sitter,( 850 lei / 3 luni )
- ingriitor batrani la domiciliu, ( 850 lei / 3 luni )
- surori de cruce rosie, ( 850 lei / 3 luni )
- infirmiera, ( 1000 lei / 3 luni )
- brancardier, ( 500 lei / 2 luni )
- notiuni fundamentale de igiena ( 110 lei / 1 zi )
- curs de prim ajutor . ( 150 lei / 1 zi )
 
Cursurile incep la formarea unei grupe de 10 cursanti .
Cursurile sunt recunoscute pe plan national si international .
Plata cursurilor se poate face in 2 transe, exceptie facand cele de 1 zi.
Acte necesare la inceperea cursurilor :
- copie act identitate ( buletin ) color
- copie certificat de nastere
- copie certificat de casatorie
- copie diploma studii - minim 10 clase
- adeverinta de la medicul de familie
 
Cursurile se desfasoara in Calarasi, Prelungirea Bucuresti nr 24 bl M19 et 1 ap 1.
Relatii la telefon : 0731 322 884. Email : Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Începând cu data de 9.10.2017

se vor primi cereri pentru ajutorul

de încălzire la sediul  Primăriei Comunei Radovanu

1.Cine poate beneficia de ajutoarele pentru încălzirea locuinţei:

Familiile şi persoanele singure ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici de 615 lei.

Familie- sotul, sotia, precum si alte persoane, indiferent daca intre acestea exista sau nu relatii de rudenie, care au acelasi domiciliu ori resedinta si/sau care locuiesc si gospodaresc impreuna, sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei;

Persoana singura- persoana care a implinit varsta de 18 ani, care locuieste singura si nu se mai afla in intretinerea parintilor, precum si persoana cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani, care locuieste si se gospodareste singura si are capacitate de exercitiu anticipata, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata.

Locuinta de domiciliu sau de resedinta- constructia cu destinatia de locuinta aflata in proprietatea titularului ajutorului ori inchiriata sau asupra careia exercita un drept de folosinta in conditiile legii, situata la adresa inscrisa in actele de identitate ale membrilor de familie sau, dupa caz, adresa la care persoanele sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei. Se asimileaza locuintei de domiciliu sau resedintei si locuinta de necesitate, precum si locuinta sociala, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, republicata,

2.Cuantumurile lunare ale ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei :

 

Venituri nete lunare/membru de familie

Lemne şi Cărbuni

- Lei -

<155 lei

54

155,1 lei-210 lei

48

210,1 lei-260 lei

44

260,1 lei-310 lei

39

310,1 lei-355 lei

34

355,1 lei-425 lei

30

425,1 lei-480 lei

26

480,1 lei-540 lei

20

540,1 lei-615 lei

16

 

Pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social care utilizează combustibili solizi sau petrolieri ajutorul lunar este de  58 lei.

 

 

 

Acte necesare pentru acordarea ajutorului de

încălzire 2016-2017

3. Acte necesare pentru depunerea dosarelor:

Subvenţie încălzirea locuinţei cu Lemne şi cărbuni

  - Cerere si declaratie pe proprie raspundere (viză taxe şi impozite)

- C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;

- Certificate naştere pentru copii sub 14 ani;

- Certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorţ etc;

- Act proprietate / contract închiriere / comodat;

- Carte de identitate autoturism / motocicleta;

- Adeverinţa de venit (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/şomaj/alocaţie/ indemnizatie

- Adeverinta de venit de la DGFP pentru veniturile din activitati independente;

- Adeverinta institutie de invatamant in cazul burselor pentru elevi si studenti, cu exceptia burselor de studiu, sociale si ,,Bani de liceu’’

- Adeverinta de venit de la Trezoreria Municipiului Oltenita pentru cei care nu realizează venituri.

 Adeverinta de la Registrul Agricol cu suprafata de teren utilizata

- Dosar cu şină.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI SOCIAL / AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI / ALOCAŢIEI PENTRU SUSŢINEREA FAMILIEI


Bunuri imobile
1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală

Bunuri mobile*
1. Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”
5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
(*)Aflate în stare de funcţionare
Depozite bancare
1. Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei, cu excepția dobânzii. 

 

Terenuri /animale şi/sau păsări
1. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INFORMARE!

    Dragi cetateni,

Va aducem la cunostinta ca incepand cu data de 01.10.2017 S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L. va presta serviciile privind colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale, in urma atribuirii contractului incheiat cu Asociatia de dezvoltare intercomunitara " Ecomanagement Salubris" Calarasi, inregistrat cu nr. 3225/20.07.2017 - " Contract de delegare a gestiunii activitatilor de colectare si transport al deseurilor in zona 2 Oltenita din judetul Calarasi".

Colectarea deseurilor reziduale se face incepand cu luna octombrie, in ziua de VINERI pentru comuna Radovanu iar SAMBATA pentru satul Valea Popii. Ulterior, va vom comunica ziua de colectare a deseurilor reciclabile.

 

                                                                                     Conducerea

 

 

 

 

 

 

SITUATIE SALARII CONFORM LEGII CADRU 153/2017

 

 

 

 

 

 

 Lista structurilor asociative de la care se poate obtine avizul in vederea emiterii atestatului de producator

 

 

 

 

Anunt adunare generala proprietari terenuri agricole

 

ANUNȚ

 

 

          Toți deținătorii de terenuri agricole sau moștenitorii acestora sunt invitați în data de 20.08.2017, orele 13.00 la sediul Primăriei Comunei Radovanu, strada Principala  nr. 158, județ Călărași, în vederea alegerii a doi reprezentanți din rândurile deținătorilor de terenuri sau moștenitorii acestora pentru a face parte din rândul membrilor Comisiei locale de fond funciar a comunei Radovanu, județ Călărași.

 

 

 

 

SECRETAR DELEGAT,

 BOGATU IONELA

 

 

 

 

Anunt cadastru gratuit

 

 

Anunt ITM Calarasi


 

Actualizare plan urbanistic


 

 


 

ROMÂNIA

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA

COMUNA RADOVANU, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

Cod Fiscal:3796845, Tel/fax:0242/517215 sau 0242/517211, e-mail:primăAceastă adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Str. Principala, nr 158

 

 

Data anunţului: 19.06.2017

 

 

ANUNT

CONSULTARE ASUPRA

PROPUNERILOR PRELIMINARE  ACTUALIZARE PUG SI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

 

 

Iniţiator: COMUNA RADOVANU

 

Elaborator: S.C. OPPEN CONCEPT  S.R.L.

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII

asupra documentelor expuse/ disponibile la sediul Primăriei comunei Radovanu, în perioada 25.06.2017 – 10.08.2017, orele 08,00-16,00

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ participe la dezbatere publica care va avea loc in data de  17.07.2017 ora 14,00,  la sediul  Primariei comunei Radovanu.

 Raspunsul la observatiile transmise va fi pus la dispozitia publicului prin anunt la  sediul Primariei si anunt pe site-ul Primariei.

 

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului, Bordei Ionel comuna Radovanu, tel. 0242-517215

 

Adresa:UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA

COMUNA RADOVANU, JUDEŢUL CĂLĂRAŞITel/fax:0242/517215 sau 0242/517211, email:primăAceastă adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.Str. Principala, nr 158.

 

PRIMAR,

 

 

 Ing. Vasilica DOBRESCU


Actualizare plan urbanistic

 


 Proces-verbal anuntare afisaj public PUG si RLU - http://www.primaria-radovanu.ro/images/IMG.pdf 


Anunt initiere PUG - http://primaria-radovanu.ro/images/anunt-initiere-PUG.pdf


Nomenclator - http://primaria-radovanu.ro/images/anunt/nomenclator.doc 


ANUNT CONCESIUNE 17,7368 HA - 


 Consultare asupra propunerilor  preliminare - puz 

 


P.U.Z- Gospodarie de apa si front captare,intentie


 Intentie elaborare PUZ- statie de epurare si gura descarcare in emisar.


 P.U.Z- Gospodarie de apa si front captare,intentie


 

Gospodarie de apa si front captare.


 


 Fonduri PNDR 2014-2020. Masuri mediu.  - <<<<<   Click AICI pentru redirectionare catre SITE    >>>>>


 


 


 


 


 

 

 


 INFORMATII DESPRE INTERMEDIEREA SI PLASAREA FORTEI DE MUNCA IN STRAINATATE.

 


 Publicatie si delimitare sectii de votare pentru alegeri parlamentare 2016


 AFISAREA DELIMITARILOR SECTIILOR DE VOTARE DIN RADOVANU.

ALEGERI  LOCALE 2016

Tuesday the 23rd. 2013 - expert-net.ro.